Mazda parts

Što je homologacija

Što je homologacija vozila?

 

Većina zemalja u svijetu prije stavljanja u promet, tj prije prve registracije ili prije uvoza, zahtijeva da vlasnik priloži dokaz (potvrdu, certifikat) da vozilo zadovoljava odgovarajuće tehničke zahtjeve i druge definirane uvjete.

Homologacija vozila je postupak potvrđivanja/ocjenjivanja sukladnosti vozila sa zahtjevima i propisima koji se primjenjuju u Republici Hrvatskoj.