Profinjena snaga na cestama kojima se rjeđe putuje